Pedagogai


Lopšelyje-darželyje "Žvaigždutė" dirba: 1 direktorius, 1 pavaduotojas, 21 pedagogų.


EIL.
NR.
VARDAS
PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJAPAREIGOSPAREIGYBIŲ
APRAŠYMAS
1.Alicija OdinbergienėEdukologijos magistras, geografijos bakalauras, pedagogo kvalifikacija, švietimo lyderystėDirektorėPareigybė.pdf
2.Reda JakienėAukštasis universitetinisPavaduotoja ugdymuiPareigybė.pdf
3. Žydronė AleničevienėAukštasis universitetinis, mokytoja metodininkėPriešmokyklinio ugdymo mokytojaPareigybė.pdf
4.Rita AdamonienėAukštasis, vyresnioji mokytojaIkimokyklinio ugdymo mokytojaPareigybė.pdf
5. Daiva Bačiulienė
Aukštasis, mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
6.Lina Bendikienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja metodininkė
Muzikos mokytoja
Pareigybė.pdf
7.Nėlia Damanskienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja metodininkėIkimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
8.Indrė Diksienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
9.Alvyra Grauslienė
Aukštesnysis, vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
10.Birutė Černiauskienė
Aukštasis, mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
11.Kristina Kaktienė
Aukštasis, mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
12.Jūratė Kazlauskienė
Aukštasis, mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
13.Diana Kiltinavičienė
Aukštasis universitetinis, auklėtoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
14.Jovita Kmitienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
15.Eglė Viknaitienė
Studijuoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
16.Violeta Radionovienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
17.Ingrida Peteraitienė
Aukštasis, mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
18.Angelina Sadauskienė
Aukštesnysis, vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
19.Rasa Stragauskienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
20.Rasa Stasytienė
Aukštasis, socialinė pedagogė metodininkė
Socialinė pedagogė
Pareigybė.pdf
21.Ramunė Šmitienė
Aukštasis universitetinis, mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
22.Danutė Zabėlienė
Aukštesnysis, mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pareigybė.pdf
23.Virginija Čėsnienė
Aukštasis universitetinis, psichologijos magistrė
Psichologė
Pareigybė.pdf
Atnaujinta: 2024-05-03