ISTORIJA


Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė" įsteigtas 1972 m. rugsėjo 1 d., pradėjo vykdyti veiklą 1972 m. gruodžio 1 d.

Nuo 1972 iki 1982 metų dirbo 3 vadovai: Jūratė Pranulienė, Jadvyga Verikienė, Svetlana Čeikauskienė. Ilgiausiai, nuo 1982 m. spalio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., daugiau nei 40 metų, įstaigai vadovo Stasė Viršilienė. Veikė 12 grupių, lankė 280 vaikų, dirbo 68 darbuotojai. Keičiantis vadovams vyko ir darbuotojų kaita. Liko dirbti turintys kompetencijas ir norą tobulėti. Nuo 2024 m. sausio 2 d. įstaigai vadovauja Alicija Odinbergienė. 

Nuo 1985 iki 1989 metais prasidėjo pokyčiai, įstaigai priskiriami šefai: „Šilutės kelių valdyba“ vadovas E. Lisauskas, „Rajono statybinė organizacija“ vadovas A. Balčytis. Jų dėka įstaigai buvo skiriama didelė pagalba, tame tarpe, 3 butai pedagogams, 2 iš jų bendrabučio tipo. Vyko remonto darbai: kieme nugriautas rūsys, pastatytas naujas pastatas, jame įrengtas garažas, staliaus dirbtuvės. Sujungiami du darželio korpusai. Naujame priestate įrengta seklyčia ir sporto salė. Vidiniame kiemelyje įrengtas baseinas, šiltnamis.


1972 metai


2017 metai

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ iki 1995 metų pavaldus Šilutės merijai, tais pačiais metais perduotas Šilutės rajono savivaldybei ir tampa savarankiška, ūkinę ir finansinę veiklą vykdančia, įstaiga. Darželiui skirta mašina maisto ir ūkinių prekių tiekimui, įsteigtas vairuotojo etatas.

1996 metais, Šilutės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu, patvirtinta meninio ugdymo kryptis. Organizuojamos parodos, veiklos pristatymai rajone, respublikoje. Išleistas leidinys „Meninis ugdymas lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“. Pedagogai būrėsi į kūrybines grupes: meninę, informacinę, bendradarbiavimo su šeima, mokyklos link. Kai kurios sėkmingai veikia iki šių dienų. Jų patirtis apibendrinta 1999 metais leidinyje „Kūrybinių grupių veikla“.

Nuo 2002 iki 2003 metais pradėtas įgyvendinti priešmokyklinis ugdymo modelis. Akademinis ugdymas perauga į kūrybinį kompleksinį. Darželyje įkurtas „Konsultacinis priešmokyklinio ugdymo centras“, išleistas metodinis leidinys „Priešmokyklinio ugdymo keliu“.

Nuo 2005 metų dalyvaujame tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje  „Zipio draugai“.

2007 metais sukurta įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės laipteliai“.

Nuo 2010 metų veikia 11 grupių (3 lopšelio, 6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo). Tais pačiais metais Europos sąjungos lėšomis įkurtas metodinis centras (interaktyvi lenta, kita kompiuterinė įranga).

2011 metais darželyje pradėjo veikti „Šeimų mokyklėlė“ 1-3 metų amžiaus vaikams ir tėvams, kurie dar nelanko ikimokyklinės įstaigos. Veikla orientuota į šeimų edukaciją, kaip pasiruošti vaiką darželio lankymui ir sumažinti mažųjų adaptacijos problemas. Išleistas metodinis leidinys  „Šeimų mokyklėlė“.

2013 metais įstaiga dalyvavo respublikiniame konkurse „Inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai“, skirtos lėšos projektui „Vasara be rūpesčių“.

Nuo 2010 iki 2015 metų vyko pirmasis renovacijos etapas: šildymo sistemos, sanitarinių mazgų atnaujinimas, sienų ir stogo šiltinimas.

Nuo 2015 iki 2017 metų pabaigta įstaigos renovacija: apšiltintas pastatas, suremontuotos grupės, atnaujintos lauko aikštelės, nupirkti baldai.

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ nuosekli savikūros bendruomenė, gyvenanti margaspalvį kultūrinį gyvenimą, atvira naujovėms ir nebijanti pokyčių. Čia kuriama saugi, estetiška, funkcionali aplinka, kurioje vaikai gyvena turiningą ir įdomų gyvenimą.
Atnaujinta: 2024-05-10