Visuomenės sveikatos specialistas


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Deimantė Stankutė.

DEIMANTĖ STANKUTĖ
Kontaktai:
El. paštas: deimante.stankute@silutessveikata.lt
Tel Nr.: +370 656 37 301

Darbo laikas:

I  7.30-17.30 (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

IV 7.30-17.30 (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)


Visuomenės sveikatos specialistės 2024 m. metinis planas.pdf

2024 m. sausio mėnesio veiklos planas.pdf

2024 m. vasario mėnesio veiklos planas.pdf

2024 m. kovo mėnesio veiklos planas.pdf

2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas.pdf

2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas.pdf

2024 m. birželio mėnesio veiklos planas.pdf


„Žvaigždutė“ lopšelis-darželis (registracijos žurnalas) Deimantė Stankutė 2023 m..pdf

Atnaujinta: 2024-06-06