Socialiniai partneriai


TIKSLAI

 • Per ryšius su socialiniais partneriais siekti keitimosi gerąja praktika, ugdyti vaikuose, pilietiškumą, pagarbą savo kraštui, tapatumo jausmą.
 • Siekti atvirumo, veiklos įvairumo.

VEIKLA

 • Dalyvaudami  F. Bajoraičio organizuotose edukacinėse programose: „Margaspalvė genio kalvė“, „Mažojo rytmetėlio svetainė“, „Kūrybiškumo kodas", vaikai susipažįsta  su  biblioteka, išmoksta elgesio taisyklių, o svarbiausiai susidomi knygomis.
 • Rengiami  Meno mokyklos auklėtinių  koncertai, muzikinės pamokėlė, parodos paskatina   lopšelio-darželio vaikus ir jų tėvus  labiau domėtis muzika, daile,  praturtina vaikų pasaulėjautą.
 • Vyksta bendri projektai su Šilutės pradinėmis mokyklomis: ,,Saugus kelyje“, ,,Sveikai ir saugiai gyventi įprasi-to užaugęs neprarasi“, ,,Pasakos užburti“, ,,Aukime ir draugaukime“
 • Organizuojami priešmokyklinio ugdymo tėvų ir pradinio ugdymo  vadovų, mokytojų susitikimai.
 • Sistemingai rengiami priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų susitikimai, siekiant aptarti pirmokų adaptacijos problemas.
 • Priešmokyklinių grupių vaikai kviečiami į „Pirmąją pamoką“.
 • Įstaigos veikla pristatyta  Klaipėdos m., Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams ir pedagogams, organizuota metodinė diena respublikos darželiams, vykdžiusiems inovatyvius ikimokyklinio ugdymo modelius.
 • Kartu su viešėja įstaiga „Psichologinė parama ir konsultavimas“ vykdytas projektas, „Kai mes kartu – mes stipresni“, kurio tikslas pradėti teikti kompleksinę (psichologinę, socialinę) pagalbą šeimoms.
 • Vyksta tikslingas bendradarbiavimas su Šilutės rajono Visuomenės sveikatos biuru. Vyksta viktorinos, akcijos konkursai: „Sveikatai palanki aplinka“, „Gripas ar peršalimas?“, „Mūsų rankos švarios“, „Švarių rankų šokis“, turnyras „Sportiškiausia šeima“ ir kt. Biuro direktorė, specialistai dalyvauja renginiuose, skatina vaikus sveikai gyventi, dovanoja mūsų ugdytiniams įvairiausius siurprizus, atminimo dovanėles.   


Svečiuose Šiaulių rajono lopšelių-darželių vadovai, pavaduotojai:


Meno mokyklos mokytojai ir mokiniai supažindina L/d „Žvaigždutė“ vaikus su muzikos instrumentais:


Mūsų vyresnieji draugai – M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokiniai pristato Rimanto Černiausko knygą „Slieko pasaka“:


Apdovanoja mažuosius pačių suruoštomis dovanomis:


Žibų pradine mokykla dalyvauja rudens šventėje „Vitaminų karalystė“:


Mūsų socialiniai partneriai:


Atnaujinta: 2024-04-22