Komisijos ir darbo grupės


 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBA:

Pirmininkė - Ingrida Peteraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Alma Prišmantienė, auklėtojo padėjėja.
 • Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė - Reda Jakienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

 • Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė;
 • Žydronė Aleničevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Peteraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė - Reda Jakienė direktoriaus pavaduotija ugdymui;

Nariai:

 • Violeta Radionovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rasa Stasytienė, socialinė pedgogė. 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė - Ramunė Šmitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Rasa Stasytienė, socialinė pedagogė; 

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Angelina Sadauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Kristina Ivanova, auklėtojo padėjėja;
 • Nijolė Butkuvienė, auklėtojo padėjėja;
 • Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sofija Sendienė, maitinimo organizatorė.

ILGALAIKIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Angelina Sadauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Kristina Ivanova, auklėtojo padėjėja;
 • Nijolė Butkuvienė, auklėtojo padėjėja;
 • Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sofija Sendienė, maitinimo organizatorė. 

DARBO GRUPĖ STRATEGINIAM IR ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANUI PAREGTI

Pirmininkė – Alicija Odinbergienė. direktorė; 

Nariai:

 • Reda Jakienė, pavaduotoja ugdymui;
 • Jūratė Viržintienė, buhalterė;
 • Diana Astrauskienė, ūkvedė;
 • Sofija Sendienė, maitinimo organizatorė;
 • Nėlia Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Indrė Diksienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Atnaujinta: 2024-05-03