Edukacinė aplinka


Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ nuolat tobulinamos ugdymo sąlygos vaikams. Didelis dėmesys skiriamas ir darbuotojams. Nuo 2006 iki 2010 metų atlikti įstaigoje remontai: pakeisti įstaigos langai, grindys, darbuotojams įrengti kabinetai, nupirkti nauji baldai, kompiuterinė įranga. Ugdytiniai aprūpinti šiuolaikiškomis ugdymo  priemonėmis, įrengtas socialinio pedagogo ir logopedo kabinetas, muzikos, sporto salės, žaidimų kambarys. Įstaiga dalyvauja programoje „Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo 2007 - 2012 m. plėtra“. 2010 metais atliktas visų grupių sanitarinių mazgų kapitalinis remontas. Nuo 2015 iki 2017 metų pabaigta įstaigos renovacija: apšiltintas pastatas, suremontuotos grupės, lauko žaidimo aikštelės. Nuo 2021 iki 2023 metų atnaujintos lauko žaidimų aikštelės, įrengta krepšinio aikštelė. Nuolat naujinama kompiuterinė įranga: 2023 metais įsigyti interaktyvūs ekranai priešmokyklinukams, projektoriai ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse, interaktyvios grindys metodiniame centre. Įrengtas sensorinis kambarys, kuriame vaikai vienu metu lavina visų pojūčių jutimus – regos, klausos, uoslės. Įrenginiai, esantys kambaryje (šviečiantys burbulų vamzdžiai, šviesos pluoštai, sensorinės plytelės, šviesos stalas, muzika ir kt.) kviečia tyrinėti, atitrūkti nuo įprastos aplinkos. 


Atlikta renovacija, apšiltintas pastatas. darželio kieme įrengta scena:


Atnaujintos lauko žaidimo aikštelės 2021-2023 m.:


Priešmokyklio amžiaus vaikų grupėse įrengti interaktyvūs ekranai 2023 m.:


Priešmokyklinukams nupirktos planšetės skaitmeninių kompetencijų ugdymui 2023 m.:


Visose ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse pakabinti projektoriai 2022 m.:


Sensorinis kambarys 2023 m.:


Interaktyvios grindys 2023 m.:


Šviesos stalai 2022 m.: 


Visose grupėse atnaujinti baldai, stalai ir kėdės pagal vaikų amžių 2018 m.: 

 


Naujos rūbinėlės 2018 m.:

 


Atliktas virtuvės remontas, atnaujinti baldai 2022-2023 m.:


Atliktas visų prausyklų, tualetų kapitalinis remontas:


Atnaujinta: 2024-04-22